Zakład Systemów Identyfikacji

W Zakładzie Systemów Identyfikacji od szeregu lat, w oparciu o najnowocześniejsze technologie, są prowadzone prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie systemów bezpieczeństwa i kontroli dostępu.

W wyniku prowadzonych badań opracowano system kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy XChronos wraz z całą gamą terminali służących do identyfikacji/weryfikacji użytkowników. W ramach prac powstała rodzina terminali zbliżeniowych IMMProx i w odpowiedzi na światowy rozwój technik rozpoznawania cech biometrycznych człowieka – rodzina terminali biometrycznych.

IMM jest prekursorem opracowywania i wdrażania na polskim rynku różnych urządzeń i systemów biometrycznych, w tym biometrycznych terminali linii papilarnych serii IMMSkan i IMMPro oraz terminali odczytu układu naczyń krwionośnych dłoni IMMVein i palca – IMMFVein, VeinGuard.

Automatyzacja operacji bankowych, rozwój e-administracji i e-usług sprawiły, że coraz większą wagę przykłada się do uwiarygodnienia transakcji i jednoznacznej identyfikacji osoby, która tę transakcję przeprowadza. Wszystkie te dziedziny wymagają prostego, pewnego i często zdalnego systemu uwierzytelniania użytkownika. Do tego celu świetnie nadają się terminale biometryczne, które pozwalają na eliminację kart, kodów, haseł oraz są wygodnym i najbardziej efektywnym rozwiązaniem. Dlatego też badania i prace projektowe w zakresie oprogramowania i sprzętu biometrycznego systemów automatycznej weryfikacji tożsamości, mające na celu stworzenie platformy biometrycznego uwierzytelniania, stały się obecnie jednym z podstawowych kierunków działań Zakładu Systemów Identyfikacji.

W zakresie technik biometrycznych IMM współpracuje z przodującymi w świecie firmami, jest również organizatorem cyklicznej Konferencji Naukowej BIOMETRIA, będącej uznanym miejscem wymiany myśli naukowej i doświadczeń krajowych ośrodków naukowych, instytucji i przedsiębiorców zainteresowanych tą tematyką.

Ze względu na posiadaną wysokospecjalistyczną wiedzę i doświadczenie Zakład Systemów Identyfikacji prowadzi prace projektowe i wdrożeniowe oraz badania jakościowe różnych technik i urządzeń biometrycznych, jak również przygotowuje analizy i raporty w zakresie stosowania biometrii. IMM bierze udział w pracach Komitetu Technicznego nr 309 ds. Biometrii Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz działa w  Grupie ds. Biometrii Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich.

Jesteś tutaj: Home